Đây là những chiếc bóng đèn dùng cho đèn flash máy ảnh cổ còn nguyên trong vỉ chưa sử dụng. Bóng đèn của USA.