Yashica 35

Điện thoại: 0918669921
Địa chỉ: 168 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH- CẦN THƠ

<div style="text-align: center">Điện thoại: 0918669921
Địa chỉ: 168 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH- CẦN THƠ
​</div>