Máy chụp phim của JAPAN 1976
Còn rất mới tất cả các chức năng đều tốt
Giá 900k
ĐT: 0905159332