tôi có món đồ này sưu tầm nhờ các bác thông thạo giám định giùm rất mong được hồi âm của các bác nhiều .