LH: buihuytung
Điện thoại: 0902 480 838
Địa chỉ: cau giay HaNoi

Chiến máy ảnh có tên Enemann xuất xứ từ Tây Đức ....

Tuổi thọ của cụ cũng ngót nghét 100 tuổi.......
Máy chụp phim khổ lớn , hình dạng hộp xếp bằng gỗ bọc da......
KÍnh chụp cơ và below được bảo quản trong tình trạng tốt vẫn hoạt động chụp bình thường ....
Kính ngắm lấy nét phía sau trong sáng , đẹp .....view rất ấn tượng...

LH: buihuytung
Điện thoại: 0902 480 838
Địa chỉ: cau giay HaNoi