- LH : Tài
- Điện thoại: 09015637482
- Địa chỉ: baucat

Minolta Dynax 300si 35mm (AF 35-70 + AF 70-210).

- LH : Tài
- Điện thoại: 09015637482
- Địa chỉ: baucat