0987583768-Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội
Kính làng !
Giao lưu:
Máy ảnh Liên Xô cổ decor, hình thức đẹp.Giá: 400k ( không bao ship)