CANON AV1 ( ống kính 50/1.2)
TÌNH TRẠNG : mới 98% - hoạt động hoàn hảo
$$ : 1,5 triệu vnd
☎️0⃣9⃣7⃣6⃣7⃣2⃣4⃣8⃣0⃣0⃣