1. Máy chiếu quay tay 8mm Piccolo, Made in Western Germany, ngoại hình 8/10, cơ cáp hoạt động tốt, không dùng motor, chỉ quay tay để kéo phim và chạy màn trập rất hay. Bóng đèn do vận chuyển bị đứt dây không hoạt động. Trưng bày sưu tầm tốt, Giao lưu 2.5T (kèm thêm 2 cuốn băng nhỏ kèm reel giá 2.7T)
Máy chiếu phim 8mm Bell and Howell, Made in Canada, ngoại hình 8/10, cơ cáp hoạt động nghiêm chỉnh, sử dụng phim super 8, ngoại hình gọn gàng nhỏ nhắn, Trưng bày đẹp. Giao lưu 3.3T