Niên đại tk 17
Vẽ cổ đồ, trôn mộc
Đường kính 7cm. cao 10cm, Có vệt re như hình