Xem ảnh 118841Xem ảnh 118843Xem ảnh 118844Xem ảnh 118845

Gl một lọ chè song phụng cao 26cm lành, men tràm đẹp. Lh: 0983605260