Điện thoại: 0908147417
Địa chỉ: 254/5a1,Trường Chinh,phường 13, Quận Tân Bình,TPHCM

giao lưu trực tiếp tại tphcm tạp chí ảnh nghệ thuật ( dành cho vị thành niên) 2 cuốn dày 246 trang , năm 2002 và 2003 ,gồm 1 cuốn lớn khổ A4 dày 96 trang và một cuốn khổ lớn hơn tập học sinh dày 151 trang, - 400k
Điện thoại: 0908147417
Địa chỉ: 254/5a1,Trường Chinh,phường 13, Quận Tân Bình,TPHCM