Cao 7,5cm. ddk 6,5cm
Nắp lành tít, thân ra mảnh tầm 3 ngón tay