Điện thoại: 090.828.2524
Địa chỉ: Q7 - Q.Tân Bình - Q.Bình Tân

B1 - Bộ 5 xu Indonesia - 80k.


B2 - Bộ 6 xu China - 100k.


B4 - Bộ 3 xu Argentina - 80k.


B5 - Bộ 3 xu Jordan - 110k.


B7 - Bộ 4 xu Jamaica - 120k.


B8 - Bộ 7 xu Bosnia & Herzegovina - 320k.


B9 - Bộ 7 xu Zambia - 280k.Điện thoại: 090.828.2524
Địa chỉ: Q7 - Q.Tân Bình - Q.Bình Tân