Bản thảo kinh Torah Do Thái cổ hơn 850 năm. Được xem là bản thảo cổ nhất thế giới hiện nay...
Cuộn giấy trên, lúc đầu được dự đoán khoảng vài trăm tuổi, từ lâu nằm trong thư viện của đại học, nhưng bị gắn nhãn sai.Các kết quả đánh giá đồng vị carbon cho thấy tài liệu này phải tồn tại hơn 850 năm, đồng nghĩa với việc nó là kinh Torah hoàn chỉnh và cổ nhất từ trước đến nay


Vào năm 1889, một viên thủ thư của trường đại học tại Ý đã tiến hành giám định cuộn giấy và xác định nó có niên đại vào thế kỷ 17, nhưng Giáo sư Perani cho hay kết quả đánh giá lại cho thấy hệ thống chữ viết sử dụng trong kinh Torah có nguồn gốc từ nền văn minh Babylon.


Ngoài kiểu chữ, yếu tố khiến các học giả quyết định nó là văn bản cổ dựa trên thực tế nó chứa nhiều đặc điểm không có trong các phiên bản sau này. Bản thảo này được xem là bản thảo cổ nhất.