Tìm thấy bản kinh Koran cổ nhất thế giới...

Bản thảo do một nhà khoa học thuộc Đại học Birmingham (Anh) phát hiện. Tiến sĩ Alba Fedeli đã tìm thấy các trang bản thảo và quyết định mang đi kiểm tra. Kết quả đã khiến giới khoa học hết sức bất ngờ.

Niên đại của bản kinh Koran này trong khoảng thời gian từ năm 568 đến 645 sau Công nguyên.


Phương pháp phân tích carbon phóng xạ ( Có độ chính xác khoảng 95% ) cho thấy văn bản kinh Koran được viết trên da cừu hoặc da dê.


Trong khi đó, khoảng thời gian này lại rất gần với lúc sinh thời của với Nhà tiên tri Mohammed. Ông được cho là sống từ năm 570 đến 632 sau Công nguyên.


Những bản thảo này thật ra đã được lưu trữ trong gần 100 năm qua ở thư viện trường nhưng không ai nhận ra giá trị của chúng.
Những trang kinh Koran xếp chung với khoảng 3.000 cuốn sách khác được mua lại vào năm 1920.