4 xu liberty quarter dollar Washington - giá 420k
năm 1995 D , 1996 P ,1989 D ,1974
ship hàng toàn quốc


bộ 5 xu quarter liberty như hình
các năm 1999 ,2000,2001,2012,2013... giá 250k
ship hàng toàn quốc

6 xu one cent
năm 2013 , 2005,2006 ,1981 - giá 150k