Nắp lành, thân bọc đồng một quai, ngoài ra lành lặn, pha trà uống tốt
Đặc biệt có quai uống cong đẹp sẵn, ấm thì loại nhỏ to bằng lòng bàn tay