Mời phố cùng xem qua chiếc đĩa màu ung chính. 13,5cm không thẫm mĩ.