em đang tìm sưu tầm tiền như trong hình .tiền xưa của Đài loan. ai có liên hệ em nhé 0969200406