Vẽ cúc điệp
Cao 4,5 cm, đường kính 6 cm,re 1 lằn mờ ngắn xíu