Điện thoại: 0918999739
Địa chỉ: 226/51, An Dương Vương, P.16,Q.8, HCM

Tiền xưa các loại:
20đ Quả Táo (CLNH) 450k/tờ

3 tờ 200đ Hoa văn -tam hoa, liền số 550k20 xu Nông Binh 1948 850k5đ Thuỷ Đình đẹp 750k

100đ Tổng phản công 1949 950k

10đ 1985 Giấy mẫu dập seri 2 lần 1200k

100đ 3 Cô - Bảo Đại SPECIMEN - ANNULE 12.7tr


Điện thoại: 0918999739
Địa chỉ: 226/51, An Dương Vương, P.16,Q.8, HCM