Điện thoại: 0903975024
Địa chỉ: 415/10 Nguyễn Văn Công _ phường 3 _ Quận Gò Vấp _ chợ Tân Sơn Nhất

Tình trạng sách y như hình chụp , sách khổ 25 _ 33 , chiều dầy 2 cm .

Điện thoại: 0903975024
Địa chỉ: 415/10 Nguyễn Văn Công _ phường 3 _ Quận Gò Vấp _ chợ Tân Sơn Nhất