Vẽ ngũ liễu
Cao 4,9 cm, đường kính 6,5 cm,âm 1 lằn mờ