Ly tống Vẽ thiên hạ thái bình
Cao 5,1 cm, đường kính 7 cm,âm 1 lằn mờ