Vẽ tam hựu
Cao 4,9 cm, đường kính 6,9 cm,âm 2 lằn mờ