hà nội - 0988998897

Công trái mệnh giá năm trăm đồng ( 500 )

Kỳ hạn 5 năm

Dấu mộc mặt trước phát hành năm 1987

Mặt sau ghi phát hành năm 1987 ( 30-12-1987 )

Nơi phát hành quỹ tiết kiệm Quận Ba Đình

Năm 1992 tất toán nhưng chưa lĩnh tiền ( vì thế tờ công trái không bị cắt góc)

Hai tờ liền sezi


Bán 200k cả 2 tờ

Liên hệ : 0988998897___0996688996

Add: phan trọng tuệ_văn điển_hà nội