Dầm Gia Long tẩu quốc - kích thước 18 cm , hiệu đề Ngoạn Ngọc ,tình trạng như hình .Xem ảnh 110681Xem ảnh 110681