30 tờ xu Minh Mạng xưa, bằng đồng, lành, chữ vẫn còn, giá 180k