Trình Làng

Nậm ám long dáng hồ lô


Cái số 1 cao 15,3cm,chu vi bụng 26,5cm, lành
Cái số 2 chỉ bọc đồng phần trên 1 xíu, ngoài ra lành