Lưỡi dài, dài 64cm, thép còn rất tốt, tay cầm dài 28cm
Niên đại tk 17