Dáng củ hành độc đáo
Cao 16cm. chu vi bụng 16cm. lành tít 99%
Chân trôn vuốt kỹ thuật, da men bóng bẩy
Niên đại cuối tk 18