Niên đại 600 năm, thủy trì dáng đu đủ
Cao 6cm, đk 5,5cm, lành tít