Niên đại 1.000 năm
Hoa văn cánh sen sống động
Dài 10,5cm, 9,5cm, 7,5cm và 6cm. lành