Chất liệu bằng Bạc. Cao 4,6cm và 4cm. đk tầm 4,7cm
Thân có khắc chữ
Thích hợp cho các Bác chuyên chơi đồ sâu tuổi