Đĩa C màu nước dưa toàn hảo. ĐK 20 cm. Kính quý bác yêu thích sưu tầm !