Điện thoại:0942320674
Địa chỉ: Quảng Trường_Nam Đinh


bộ tranh sứ cũ vài chục năm tuổi nét vẽ tơ tóc hàng có tuổi khó tìm, lành tít mít.

Kích thức tranh cao 1m20 x rộng 36cm.


Giá giao lưu 20 triệu.

Điện thoại:0942320674
Địa chỉ: Quảng Trường_Nam Đinh