Vẽ mai phiến băng mai xinh
Cao gần 15,5cm. chu vi bụng 26cm. Lành 99%