Có kích thước rất khủng
Chu vi bụng 67cm, cao 24cm
Thân lành tít, nắp có re mờ 1 lắn xíu