Niên đại tầm 550 năm
Cao 5,5 cm, đường kính gần 23 cm. Lành tít