[IMG]data/attachments/158/158616-ffdfde3b1637720255b5ceb032737602.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/158/158616-ffdfde3b1637720255b5ceb032737602.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/158/158617-2b55e45760f48bfa97d741af31ddbe44.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/158/158618-8028b0e4ee52a7285570cccefa8ddc4c.jpg[/IMG]

Em mới tầm đc em này không biết giá trị thế nào,giao lưu cùng anh em giá 3tr,lh 0946315672,nặng 2,5kg