Còi đồng quân đội mỹ dùng trong chiến tranh việt nam, tất cả còn mới toanh hột bần zin thổi rất rất to.

Còi nguyên lành không móp méo, toàn bộ bằng đồng vàng au rất đẹp.Giá Call 0916.871.322
Các bác quan tâm và muốn tìm hiểu tham khảo thêm tại trang Thế Giới Đồ Xưa: http://www.thegioidoxua.com/