Sam núi trái

Điện thoại: 0974444499
Địa chỉ: Hùng Vương - Pleiku

Sam trái chi dăm già cây quái ,hoành 12 cm cao 32 cm giá 3 triệu chưa ship.


Điện thoại: 0974444499
Địa chỉ: Hùng Vương - Pleiku