Linh Sam thác đổ jin, Lấy rễ làm thân.
Cây Linh Sam Sông Hinh thác đổ, lá rí jin làm phong cách lấy rễ làm thân. Cay to 20, dài 50. Cao 20.

Điện thoại: 0908 20 21 22
Địa chỉ: TP.HCMĐiện thoại: 0908 20 21 22
Địa chỉ: TP.HCM