[IMG]data/attachments/156/156908-823218e3e3de739536bd9f09169b834f.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/156/156909-f082cf4d114908a2c5c2c8fe88d6c9f7.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/156/156910-a47aeafb86e949c29e8d4a8df2bc42c8.jpg[/IMG]

2 cái nổi xưa ,anh em cô chú bác nào thích liên hệ em,0946315672