Mong các bác có kinh nghiệm xem giúp đá này thuộc thời kỳ nào và có giá trị thế nào ạ?