-Như tiêu đề cần bán bầy Phú Quốc con đã được 7 tuần tuổi. Đuôi vót , xoáy kiếm.
- Đã chích ngừa 7 bệnh. Có hình chó cha mẹ kèm theo.
- Giá Call 0906641661
- Xem chó tại Dĩ An. Bình Dương

Chúc anh em ngay mới tốt lành .