Bộ ô trầu 05 món gồm ( ô trầu 02 ngăn - ống nhổ trầu - ống ngoái - chìa ngoái - Bình vôi

Ô trầu có 02 ngăn chiều cao 19cm, Đk miệng 22cm, cân nặng 4 kg 300gr. Tất cả lành lặn, nguyên vẹn
Kính mời các Bác