Nồi đồng như hình nguyên vẹ chưa sứt mẻ( còn vung của nồi có 1 tí sứt nho)
Mình ở Nghệ An tên Thắng 38T SDT 0972.277.191