bộ đèn lu li xong trầm bằng đồng xưa , bộ 4 cái , mõi cái gồm thân nắp ruột đèn, trên nắp có himh2 bát quái gồm các cung kim mộc thủy hỏa thổ , đèn phong trong y học thủy, rất thích hợp cho a e su tầm